Извод из матичне књиге венчаних
Подаци о наручиоцу:
Адреса на коју желите да Вам документи буду испоручени: