Извештаји и документа
На овој страници можете да пронађете, прегледате или преузмете извештаје, планове, статуте и осталу документацију.
Информатор о раду органа општине Велика Плана (.pdf 2406 KB)
Лokални еколошки акциони план општине Велика Плана (.pdf 5307 KB)
Катастар загађивача општине Велика Плана (.pdf 2941 KB)
Стратегија одрживог развоја општине Велика Плана (.pdf 3348 KB)
План управљања отпадом општине Велика Плана (.pdf 3020 KB)
Статут општине Велика Плана (.pdf 369 KB)
Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Велика Плана (.docx 14 KB)
Локални акциони план за младе општине Велика Плана (.pdf 455 KB)
Стратегија социјалне заштите општине Велика Плана2013-2017 (.pdf 691 KB)
Акциони план за родну равноправност општине Велика Плана (.pdf 1014 KB)
Декларација о политичкој толеранцији (.pdf 1084 KB)
Извештај о спроведеним изборима за одборнике СО Велика Плана након одржаних избора од 24.априла 2016.године (.doc 115 KB)
Локални акицони план за младе (.pdf 1251 KB)
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Велика Плана (.doc 101 KB)
ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ (.doc 70 KB)
Решење о именовању енергетског менаџера (.pdf 302 KB)
Годишњи план интерне ревизије (.pdf 508 KB)
Стратешки план интерне ревизије (.pdf 3057 KB)
Локални енергетски програм општине Велика Плана (.pdf 1443 KB)