Јавне набавке и конкурси
Актуелне јавне набавке и конкурси.
Кликом на наслов или везу за више информација, можете да прегледате садржај и документацију јавних набавки или конкурса.
Измењена верзија плана јавних набавки (.xlsx 13 KB)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ- 2021 (.xlsx 13 KB)
Измењена верзија плана јавних набавки (.xlsx 11 KB)
ПРАВИЛНИК-ЈАВНЕ НАБАВКЕ (.pdf 2060 KB)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (.xlsx 11 KB)
КОНКУРС-МЕДИЈА 2019-ВЕЛИКА ПЛАНА (.doc 66 KB)
ОБАВЕШТЕЊЕ-МЕДИЈА (.docx 14 KB)
ОБРАЗАЦ 1- БУЏЕТ ПРОЈЕКТА (.xls 173 KB)
ОБРАЗАЦ 1-ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО ФИН.ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА (.doc 126 KB)
ОБРАЗАЦ 2- ФИНАНСИЈСКИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА (.xls 87 KB)
ОБРАЗАЦ 2-НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (.doc 78 KB)
К О Н К У Р С за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације и то за период мај – децембар 2019. године (.doc 187 KB)
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за Конкурс за доделу средстава удружењима и невладиним организацијама у 2019. години општине Велика Плана (.doc 140 KB)
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА (.docx 14 KB)
Одлука о субвенционисању каматне стопе за краткорочне пољопривредне кредите (.docx 14 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ (.pdf 289 KB)
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ (.pdf 273 KB)
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ (.pdf 279 KB)
Закуп пословног простора у Дому културе у Марковцу,површина13,77 кв (.pdf 1041 KB)
Закуп пословног простора у Дому културе у Марковцу,површина 56,70 кв (.pdf 970 KB)
ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА за имплементацију Локалног акционог плана за младе Општине Велика Плана за период 2015 - 2019. (.pdf 158 KB)
Изјаве подносиоца захтева о власништву на пољопривредном земљишту и по основу уговора о закупу (.doc 34 KB)
Јавни позив за доказивање услова за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини за 2017.годину (.doc 88 KB)
Оглас за постављење начелника Општинске управе (.doc 46 KB)
Оглас за постављење заменика начелника Општинске управе (.doc 48 KB)
Позив за јавну набавку грађевинског материјала (.doc 36 KB)
Конкурсна документација за набавку грађевинског материјала (.doc 194 KB)
Одлука о додели уговора о јавној набавци за цемент (.docx 25 KB)
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга персоналне асистенције (.doc 52 KB)
Обавештење о покретању јавне набавке грађевинског материјала (.doc 112 KB)
Решење о образовању комисије за оцену пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2017.годину (.pdf 862 KB)
Јавни конкурс за матичара приправника (.docx 17 KB)
Јавни конкурс за пријем приправника-привреда, туризам,статистика (.docx 18 KB)
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ,МЗ Лозовик (.xlsx 10 KB)