Јавне набавке мале вредности
Јавна набавка кухињског материјала за потребе Општинске управе Велика Плана за 2016.годину (.doc 226 KB)
Јавна набавка канцеларијског материјала (.doc 328 KB)
Јавна набавка услуга одржавања возног парка обликована у 6 партија (.doc 365 KB)
Набавка рачунарске опреме (.doc 466 KB)
Набавка услуга одржавања рачунара обликована у три партије (.doc 657 KB)
Измена и допуна конкурсне документације за одржавање возила по партијама (.doc 34 KB)
Радови на санацији дома културе у Бугарији (.doc 34 KB)
Радови на санацији дома културе у Бугарији (.doc 234 KB)
Измена и допуна конкурсне документације-санација дома културе у Бугарији (.doc 32 KB)
Одлука о додели уговора о јавној набавци-кухињски материјал (.doc 54 KB)
јавна набавка лекова за социјално угрожена лица на територији општине Велика Плана (.doc 205 KB)
Одлука о обустави поступка јавне набавке рачунарске опреме (.doc 61 KB)
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку радова на санација Дома културе у Бугарији (.doc 47 KB)
аодлука о додели уговора по јавној набавци канеларијског материјала (.doc 58 KB)
Oдлука о додели уговора по јавној набавци услуга одржавања возила обликована у 6 партија (.doc 81 KB)
Јавна набавка услуга хватања паса на територији општине Велика Плана (.doc 210 KB)
Одлука о о додели уговора за јавну набавку одржавања рачунара (.doc 116 KB)
Јавна набавка одржавања аутомобила обликована у три партије-поновљени поступак (.doc 237 KB)
Одлука о о додели уговора по јавној набавци радови-санација Дома културе у Бугарији (.doc 62 KB)
Измена конкурсне документације за одржавање возила обликована у три партије (.doc 35 KB)
Одлука о додели уговора за јавну набавку лекова за социјално угрожена лица (.doc 54 KB)
Одлука о додели уговора за хватања паса луталица (.doc 63 KB)
Јавна набавка рачунарске опреме-поновљени поступак (.doc 408 KB)
Јавна набавка радова-радови на уређењу зграде Задружног дома у Лозовику (.doc 234 KB)
Јавна набавка радова-радови на уређењу зграде Задружног дома у Лозовику (.doc 30 KB)
Измена и допуна конкурсне документације на санацији Задружног дома у Лозовику (.docx 18 KB)
Одлука о додели уговора у поновљеном поступку јавне набавке одржавања возила (.docx 21 KB)
Одлука о додели уговора о јавној набавци рачунарске опреме број 6/2016 (.docx 19 KB)
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова на санацији Задружног дома у Лозовику (.doc 118 KB)
Јавна набавка мале вредностирадови на уређењу објеката обликована у 4 партије (.doc 153 KB)
Одлука о додели уговора по јавној набавци услуга број 14/2016 (.doc 53 KB)
Јавна набавка рачунарске опреме за опремење јединице саобраћајне полиције у ПС Велика Плана (.doc 425 KB)
Одлука о додели уговора за набавку грађевинског материјала (.doc 72 KB)
Измена Плана јавних набавки за 2016.годину (.pdf 53 KB)
Одлука о додели уговора о јавној набавци осигурања (.doc 104 KB)
Одлука о додели уговора за набавку горива по партијама (.doc 57 KB)
Одлука о додели уговора по јавној набавци број 21/2016 (.doc 54 KB)