Jавнa набавкa радова – Изградња моста у Лесковачкој улици на потоку Крњево у Крњеву
П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА по јавној набавци бр. 33/2017 (.doc 37 KB)
Конкурсна документација (.doc 3856 KB)
Одлука о обустави поступка (.docx 26 KB)