Јавна набавка услуга - Поверавање линијског, градског и приградског превоза путника у друмском саобраћају на територији општине Велика Плана
Ова јавна набавка објављена је на Порталу јавних набавки дана 10.12.2015 године.
Позив за достављање понуда (.docx 17 KB)
Конкурсна документација (.doc 467 KB)