ОГЛАСНА ТАБЛА

К О Н К У Р С за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације, и то за период октобар –15. децембар 2019. године (.doc 202 KB)
Подстицајнa средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (.doc 73 KB)
О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА (.pdf 67 KB)
Закључак-почетне цене,јавно надметање,закуп ППЗ 1.круг,2019. (.pdf 51 KB)
ЗАКЉУЧАК : „1.ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА“-XII ОЛИМПИЈАДА СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ И СМЕДЕРЕВУ“ (.pdf 197 KB)
Јавни конкурс за матичара МК Марковац (.pdf 419 KB)
Материјал за рани јавни увид за План детаљне регулације ''Просторна целина – Жабарски мост''у Великој Плани општина Велика Плана (.pdf 189 KB)
Обавештење за учеснике на конкурсу-област јавног информисања (.pdf 174 KB)
Решење о расподели средстава-Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (.pdf 4448 KB)
Предлог о расподели средстава са образложењем (.pdf 7755 KB)
Јавни конкурс за матичара приправника (.docx 17 KB)
Јавни конкурс за пријем приправника-привреда, туризам,статистика (.docx 18 KB)
Листа вредновања и рангирања пријављених програма удружења и НВО у 2019. (.docx 57 KB)
Извештај о локалним пореским задужењима по насељеним местима (.pdf 380 KB)
Јавни позив- ППЗ 2020. (.doc 87 KB)
Јавни позив-ИРЛ (.pdf 550 KB)
Јавни позив-РЕА (.pdf 624 KB)
Јавни конкурс за постављење начелника општинске управе (.doc 125 KB)
Одлука о оглашавању јавног конкурса (.doc 33 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана (.docx 16 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана (.docx 16 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана (.docx 16 KB)
ЈАВНИ КОНКУРС За попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Велика Плана (.docx 16 KB)
ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ у шк. 2018/2019. години (.doc 373 KB)
ОГЛАС-јавна лицитација,пољопривредно земљиште-2.круг (.pdf 64 KB)
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. год. (.doc 36 KB)
Јавни позив воћарима (.docx 14 KB)
ЈАВНА ТРИБИНА (.docx 14 KB)
Јавни позив за учешће у јавној расправи- Статут општине Велика Плана (.doc 217 KB)
Закључак о јавној расправи и програм инвестиционих активности (.docx 16 KB)
ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА У 2019. ГОДИНИ (.xls 32 KB)
ОГЛАС-јавна лицитација-1.круг (.pdf 2403 KB)
Одлука-висина стопе пореза (.doc 29 KB)
Закључак-поступак јавног надметања за закуп ППЗ (.pdf 661 KB)
Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа (.pdf 631 KB)
Јавни позив за финансирање клубова 2018. (.docx 16 KB)
образац за Јавни позив наставак такмичења (.doc 125 KB)
Јавни позив-испорука минералног ђубива (.doc 46 KB)
Закључак о цени пољопривредног земљишта-јавно надметање 2.круг (.pdf 749 KB)
Јавни позив-пакет грађевинског материјала за интерно расељена лица (.PDF 4963 KB)
Јавни позив-набавка и додела економских грантова за интерно расељена лица (.PDF 3196 KB)
Јавни позив-економски грантови за повратнике (.PDF 3427 KB)
Јавни позив-пакет грађевинског материјала за повратнике (.PDF 5011 KB)
LINK group obezbedio besplatne kurseve engleskog jezika za đake u Osnovnoj školi „Karađorđe” iz Velike Plane (.docx 7 KB)
О Д Л У К A О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (.doc 74 KB)
Закључак-закупнина ППЗ за 2019.год. (.pdf 662 KB)
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу стамбено-пословног објекта Пр+1, на катастарској парцели. 1961 КО Велика Плана I општина Велика Плана (.pdf 83 KB)
Комисија- област јавног информисања 2019. (.pdf 345 KB)
Предлог инвестиција које ће се финансирати из буџета општине Велика Плана у 2019.години (.pdf 584 KB)
Захтев Југопревоза за повећање цена (.pdf 956 KB)
Одлука председника општине о избору програма удружења и НВО (.pdf 493 KB)