ОГЛАСНА ТАБЛА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ (.pdf 289 KB)
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ (.pdf 263 KB)
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2017. ГОДИНИ (.pdf 284 KB)
Конкурс,задруге (.pdf 2114 KB)
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (.pdf 638 KB)
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,додатак (.pdf 561 KB)
Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА \'\'ГРАДСКА ТОПЛАНА\'\' ВЕЛИКА ПЛАНА (.docx 20 KB)
Р Е Ш Е Њ Е о именовању директора ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА \'\'МИЛОШ МИТРОВИЋ\'\' ВЕЛИКА ПЛАНА (.docx 22 KB)
ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Велика Плана за субвенционисање каматне стопе (.docx 23 KB)
К О Н К У Р С за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, и то за период август – децембар 2017. године (.doc 161 KB)
ОГЛАС, ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу индустријског објекта за прераду млека и производњу млечних производа П+1, У Великој Плани , улица Орашка бб, на катастарској парцели број 10039/30 КО Велика Плана II (.pdf 80 KB)
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица (.pdf 3591 KB)
Закупнина пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа (.pdf 631 KB)
Јавни позив за финансирање клубова 2018. (.docx 16 KB)
образац за Јавни позив наставак такмичења (.doc 125 KB)
Јавни позив-испорука минералног ђубива (.doc 46 KB)