ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – ИЗГРАДЊЕ ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ СВИЊА И КРМАЧА на катастарској парцели 6560 КО Лозовик, Општина Велика Плана
ОГЛАС (.pdf 80 KB)
Општа документација (.pdf 7267 KB)
Графичка документација (.pdf 7172 KB)