Материјал за рани јавни увид за План детаљне регулације \'\'ЛИПОВИЦА\'\'у Великој Плани општина Велика Плана
Материјал за рани јавни увид за План детаљне регулације \'\'ЛИПОВИЦА\'\'у Великој Плани општина Велика Плана (.doc 31 KB)
Рани јавни увид (.pdf 235 KB)
Графички прилог 1 (.pdf 549 KB)
Графички прилог 2 (.pdf 561 KB)
Графички прилог 3 (.pdf 652 KB)
Одлука о изради,МСЛ (.pdf 90 KB)