УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СКЛАДИШНИХ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА КП БР. 1248 КО СТАРО СЕЛО ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
ОГЛАС (.pdf 122 KB)
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ (.pdf 5467 KB)