Борачко инвалидска заштита
НАЗИВ УСЛУГЕ: Борачко инвалидска заштита
НАДЛЕЖАН ОРГАН: Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ: Службеник/ца: Јованка Милошевић, референт
Телефон: 026/514-011
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ: Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 2
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ:
 • Право на личну инвалиднину
 • Право на додатак за негу и помоћ
 • Право на ортопедски додатак
 • Право на ортопедска помагала
 • Право на борачки додатак
 • Право на накнаду за време незапослености
 • Право на бањско и климатско лечење
 • Право на бесплатну и повлашћену вожњу војних инвалида
 • Право на путничко моторно возило
 • Помоћ у случају смрти војног инвалида
 • Права на породичну инвалиднину
 • Право на увећану породичну инвалиднину
 • Право на  месечно новчано примање
 • Право на додатак за негу
 • Право на накнаду трошкова смештаја у установе социјалне заштите
 • Право на породични додатак
 • Право на изузетно месечно новчано примање
 • Право на накнаду погребних трошкова
 • Право на помоћ у случају смрти  корисника месечног новчаног примања
   
ПРАВНИ ОСНОВ:
 • Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца  (“Сл. лист  СРЈ”,  бр.  24/98)
 • Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица  (“Сл. гласник СРС”, број  54/89)