Избегла и расељена лица
НАЗИВ УСЛУГЕ: Избегла и расељена лица
НАДЛЕЖАН ОРГАН: Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ: Службеник/ца: Светлана Митић, референт
Телефон: 026/514-011
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ: Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 2
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ:
У зависности од обезбеђених донаторских средстава општина Велика Плана расписује јавне позиве за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима са територије општине. 
Помоћ се састоји у куповини сеоских кућа са окућницом, пакетима грађевинског материјала, економским грантовима, као и помоћ у огреву и пакетима хране за најугроженије породице избеглица и расељених лица.
   
ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, бр. 18/92, „Службени лист СРЈ“; бр. 42/02, - УС, „Службени глсаник РС“, бр. 30/10)
   
 
Јавни позив (.doc 78 KB)