Образовање
НАЗИВ УСЛУГЕ: Образовање
НАДЛЕЖАН ОРГАН: Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ: Службеник/ца: Јованка Милошевић, референт
Телефон: 026/514-011
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ: Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 2
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ: Додела стипендија ученицима и студентима
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ:  
ПРАВНИ ОСНОВ:
  • Закон о ученичком и студентском стандарду ("Службени  глсник  РС",  број  81/92, 49/93, 63/93, 67/93 и  48/94 )
  • Законом и Правилником о стипендирању ученика и студената („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“ број 1/2015)
   
Потребан докумeнт
Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинста 
Уверење о имовном стању из пореске управе
Фотокопије здравствених књижица свих чланова домаћинства
Потврду о катастарским приходима
Потврду о приходима за  период од _____ до _____ за сваког члана заједничког домаћинства који остварује приходе (плата, пензија, инвалиднина)
Доказ о незапослености
Изајава сведока
 
Захтев за дом и кредит (.pdf 43 KB)