Трошкови ужине, превоза и боравка
НАЗИВ УСЛУГЕ: Трошкови ужине, превоза и боравка
НАДЛЕЖАН ОРГАН: Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ: Службеник/ца  за регресирање дела трошкова ужине и боравка - Драгослава Стојановић, референт
За регресирање дела трошкова превоза - Драгана Јаковљевић, референт
Телефон: 026/514-010
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ: Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 1
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
   
   
ПРАВНИ ОСНОВ:
  • Одлука о регресирању дела трошкова ужине ученика основних школа („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланкa 41/08)
  • Одлука о остваривању права на регресирање дела трошкова боравка у предшколским установама и основним школама за дете трећег и сваког наредног реда рођења. („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка „бр .16/05и 41/08)
  • Одлука о регресирању дела трошкова превоза („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и С.Паланка“ бр.10/05, 48а/08, 25/09, 17/13)
   
   
Уз захтев, подносилац захтеа (родитељ, односно старатељ детата) прилаже:
Потребан документ
Фотокопија сопствене личне карте
 
Захтев за трошкове превоза (.pdf 52 KB)
Захтев за трошкове ужине (.pdf 44 KB)
Захтев за трошкове боравка (.pdf 44 KB)