Здравствена заштита
НАЗИВ УСЛУГЕ: Здравствена заштита
НАДЛЕЖАН ОРГАН: Општинска управа Велика Плана
Одељење за друштвене делатности
КОНТАКТ: Службеник/ца: Јованка Милошевић, Саветник за заштиту права пацијената
Телефон: 026/514-011
Е-mail: drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
МЕСТО И ВРЕМЕ: Адреса: Милоша Великог 30, 11320 Велика Плана
Број канцеларије: 2
Радно време: од 07.00 до 15.00 часова
ОПИС УСЛУГЕ: Заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружање информација и савета у вези са правима пацијената
   
ПРАВНИ ОСНОВ: Законом о правима пацијената (“Сл. гласник  РС”, бр. 45/13)