Бирачки списак
За упис у бирачки списак  потребно је приложити:
-захтев,
-важећу личну карту;
 
 
За измену у бирачком списку  потребно је приложити:
-захтев;
-важећу личну карту;

Референт: Ратка Симић
канцеларија: 4
телефон: 026/516-318