Издавање потврде о животу
За оверу потврде о животу потребно је приложити:
-образац потврде;
-лична карта или пасош.
 
Напомена: обавезно лично присуство