ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ НА КП.БР. 1007/1, 1010/4, 1010/6 И 2960/1 СВЕ КО ВЕЛИКА ПЛАНА 1, ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА“
Презентација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом - Зелена пијаца у Великој Плани (.pdf 964 KB)
Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом - Зелена пијаца у Великој Плани (.pdf 4175 KB)
Образац за достављање сугестија (.docx 72 KB)