Одсек за локални економски развој
 
Локални економски развој представља инструмент који погодује привређивању, отварању нових радних места и привлачење инвестиција. Одсек за локални екомомски развој представља ресурс за локалне самоуправе које желе да покрену привреду  у својим срединама. Општина Велика Плана је међу привим локалним самоуправама која је схватила значај постојања локалног економског развоја. Оснивањем овог одсека у оквиру одељења за привреду, створeна је моторна снага развоја локалне заједнице. Запослени у овом одсеку организују и остварају контакте са домаћим и међународним организацијама, ресорним министарствима, општинама, институцијама, развојним агенцијама, инвеститорима, предузетницима и јавним предузећима из области локалног економског развоја. Сарађује се са другим градовима и општинама, размењују се најбоље праксе и предузимају се активности за усклађивање развојних мера са другим општинама.
Сарадња са удружењем предузетника, повртара, пчелара, одгајивача крава, корисника вода и свих удружења на територији општине којима се може помоћи за добијање средстава од домаћих и страних фондова.
Писање пројеката, аплицирање према фондовима ресорних министарстава и фондова који се финасирају средствима Европске уније, а по одобрењу пројекта и реализација истих.
Одсек за локални екомомски развој организује послове на праћењу реализације Стратегије одрживог развоја општине Велика Плана, као и других стратешких докумената, учесттвује у конципирању и развоју пројеката из области локално економског развоја.
Затим, организује и учествује уприпреми маркетиншко-промотивних материјала, информативних кампања, промоција и представљања пословних концепта и потенцијала општине за домаћа и страна улагања. Учествује у стварању базе података „пословних информација“ од значаја за локлани економски развој (гринфилд и браунфилд локације). Организује и учествује у контактима пружања подршке и информација заинтересованим инвеститорима и предузетницима из домена улагања и отватања предузећа. ЛЕР пружа сву неопходну логистику свим потенцијалним инвеститорима, предлаже мере за успешан развој за ефикасан и успешан развој активности из локалног економског развоја.
Одсек за ЛЕР се оснива и са идејом да привредници и пољопривредници имају своје саветнике у оквиру општинских управа, особе које су за њих „задужене“, да им олакша контакт са јавним институцијама како на локалном тако и на републичком нивоу.
 
Маркетинг ЛЕР-а:
 • Припрема, иновирање и дистрибуција промотивних материјала (брошуре,проспекти, ЦД материјали, интернет презентације, електронски билтени)
 • Организација промотивних манифестација 
 • Учешће на сајмовима и привредним изложбама ( Сајам локалне самоуправе, Бизнис база,Сајам Инвестекспо)
 • Организација и/или учешће у информативним кампањама о важности директних страних инвестиција и промоцији пословног концепта који се одражава на локалну заједницу
 • Представљање локалне самоуправе на регионалном, државном и међународном нивоу, у активностима везаним за ЛЕР
Подстицај финансирања: 
 • Контакти са пословним банкама које имају филијалу у општини у циљу коришћења података са финансијског тржишта и адекватног информисања представника локалне пословне заједнице
 • Идентификација тренутних финансијских капацитета и препорука најповољнијих, финансијских пакета услуга и кредита, корисницима услуга Одсека за ЛЕР
Унапређење радне снаге:
 • Сарадња са Националном службом за запошљавање (НСЗ) – општинском филијалом
 • Припрема и реализација едукативних програма за инструкторе и консултанте у области ЛЕР и предузетништва
 • Припрема базе података расположиве радне снаге на подручју општине
 • Припрема обука и преквалификација у складу са потребама инвеститора
 • Пружање информација незапосленима у вези могућности за покретање, сопственог бизниса, потребама инвеститора и програмима самозапошљавања
 • Израда локалнког плана запошљавања и финасирање самозапошљавања и запошљавања
 • Организација обуке за оплицирање код Фонда за развој (Старт-уп кредит за почетнике)
 • Организација обуке за израду бизнис плнова за постојеће и нове предузетника тако и за власнике пољоприврених газдинства
 • Побољшање радне способности и стварање једнаких могућности за жене и угрожене групе 
 • Повећање стопе запослености и смањење сиромаштва
 • Побољшање инспекцијских процедура које утичу на економски развој
 • Предлаже социјалне програме и програме за запошљавање младих у сарадњи са Националном службом за запошљавање
Стварање и одржавање базе података:
 • Припрема базе података о расположивом стручном особљу
 • База података о локалним предузећима
 • База података о новим и постојећим домаћим и страним инвеститорима
 • База података о слободном општинском власништву, земљишту погодном за изградњу индустријских постројења
Досадашњи резултати Одсека за локални економски развој (.pdf 80 KB)
Пројекат \"Башта Србије\" (.pdf 826 KB)
Пројекат \"Мисли пословно-мисли другачије\" (.pdf 650 KB)
Пројекат\"Управљање имовином-корист за све\" (.pdf 156 KB)