План генералне регулације,(Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка) бр. 1/2014
План генералне регулације насеља Велика Плана објављен је у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка''  бр. 1/2014.
Одлуком СО Велика Плана из новембра месеца 2015. године започет је поступак преиспотивања овог планског документа и приступање првим изменама плана.
Обрађивач измена овог планског документа је ЈП ''ПЛАНА'' из Велике Плане, а рок за завршетак овог посла је до почетка јуна 2016. године
НАСЛОВ ПГР Велика Плана (.jpg 170 KB)
ПГР Велика Плана текст (.pdf 1333 KB)
ПГР подела на целине и зоне (.pdf 14031 KB)
ПГР саобраћај (карта Ђ) (.pdf 16130 KB)
ПГР саобраћај (карта В ) (.pdf 11741 KB)