УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу фарме за узгој пилића са пратећим садржајима на катастарској парцели 9004/5 К.О. Милшевац
УП фарма за узгој пилића Милошевац (.pdf 394 KB)
1 (.pdf 468 KB)
2 (.pdf 634 KB)
3 (.pdf 2380 KB)
4 (.pdf 2341 KB)
5 (.pdf 561 KB)
6 (.pdf 2226 KB)
7 (.pdf 196 KB)
8 (.pdf 316 KB)
9 (.pdf 96 KB)