УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу привредног објекта за депоновање и прераду речног наноса-сепарације на катастарској парцели 1717 К.О. Лозовик
УП сепарација Лозовик (.pdf 316 KB)
1 (.pdf 288 KB)
2 (.pdf 757 KB)
3 (.pdf 538 KB)
4 (.pdf 738 KB)
5 (.pdf 577 KB)
6 (.pdf 472 KB)
7 (.pdf 189 KB)
8 (.pdf 380 KB)