Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу станице за снабдевање моторних возила светлим горивом и ТНГ на катастарској парцели 1660 К.О.Милошевац, Општина Велика Плана
Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу станице за снабдевање моторних возила светлим горивом и ТНГ,Милошевац (.pdf 5151 KB)