Просторни план ,(Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка) бр. 17/2013
Просторним планом утврђено је уређење и правила грађења у сеоским насељима Општине Велика Плана.
Документ је објављен у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' бр. 17/2013
Просторни план naslovna strana (.pdf 494 KB)
Садржај (.pdf 237 KB)
Текст (.pdf 1528 KB)
Реферална карта 1 намена простора (.jpg 6977 KB)
Реферална карта 2 мрежа насеља и инфраструктура (.jpg 6906 KB)
Реферална карта 3 турзам и заштита простора (.jpg 7332 KB)
Лозовик шематски приказ (.pdf 3512 KB)
Милошевац (.pdf 2114 KB)
Трновче шематски приказ (.pdf 2585 KB)
Крњево шематски приказ (.pdf 4493 KB)
Велико Орашје шематски приказ (.pdf 2977 KB)
Доња Ливадица шематски приказ (.pdf 3175 KB)
Старо Село шематски приказ (.pdf 4959 KB)
Ново Село шематски приказ (.pdf 2798 KB)
Радовање шематски приказ (.pdf 2023 KB)
Ракинац шематски приказ (.pdf 3141 KB)
Марковац шематски приказ (.pdf 4011 KB)