Постављање монтажних објеката ( бараке, гараже, киосци)
 
 
Правни основ. Одлука о постављању привремених монтажних објеката на територији општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' бр.    )
 
текст у припреми


кoнтaкт oсoбa: Марија Митровић Лолески, тeл. 026/514-550

Захтев за издавање одобрења за постављање монтажног објекта (.pdf 210 KB)