Издате грађевинске дозволе
Антонијевић Славољуб - Велика Плана GD 351 2040 2015 (.doc 240 KB)
Богојевић Горан - Велика Плана GD 351 2037 2015 (.doc 237 KB)
Бојић Андреја - Марковац GD 351 2069 2015 (.doc 55 KB)
Бојић Андреја - Марковац GD 351 2109 2015 (.doc 53 KB)
Бојић Андреја - Марковац GD 351 2134 2015 (.docx 31 KB)
Борбени сложени системи - Београд GD 351 2145 2015 (.doc 198 KB)
Борбени сложени системи - Велика Плана GD 351 2138 2015 (.doc 93 KB)
Ђуричић Душан - Лозовик GD 351 2063 2015 (.docx 30 KB)
Дочић Небојша - Марковац GD 351 2119 2015 (.doc 73 KB)
Гајић Дејан - Лозовик GD 351 2163 2015 (.doc 223 KB)
Илић Горан - Велика Плана GD 351 1969 2015 (.doc 185 KB)
Илић Горан - Велика Плана GD 351 1983 2015 (.doc 188 KB)
Јањић Саша - Лозовик GD 351 1954 2015 (.doc 206 KB)
Јањић Саша - Лозовик GD 351 1984 2015 (.doc 69 KB)
Јањић Саша - Лозовик GD 351 2055 2015 (.docx 30 KB)
ЈП Србијагас - Нови Сад GD 351 2139 2015 (.doc 189 KB)
Којанић Мирјана - Марковац GD 351 2154 2015 (.doc 70 KB)
Којчић Милијада и Којчић Димитрије - Марковац GD 351 2137 2015 (.doc 237 KB)
Крунић Зоран - Велика Плана GD 351 2142 2015 (.docx 32 KB)
Марјановић Зоран - Старо Село GD 351 2133 2015 (.doc 209 KB)
Марјановић Зоран - Старо Село GD 351 2017 2015 (.doc 205 KB)
Марјановић Зоран - Старо Село GD 351 1976 2015 (.doc 189 KB)
Мијатовић Миодраг - Велика Плана GD 351 2056 2015 (.docx 33 KB)
Мијатовић Миодраг - Велика Плана GD 351 1986 2015 (.doc 185 KB)
Мијатовић Миодраг - Велика Плана GD 351 2015 2015 (.doc 179 KB)
Милошевић Бориша - Доња Ливадица GD 351 2070 2015 (.docx 18 KB)
Милошевић Бориша - Доња Ливадица GD 351 2093 2015 (.doc 91 KB)
Минић Никола - Грчац и Стојковић Звонко - С.Паланка GD 351 2023 2015 (.doc 213 KB)
Митровић Иван - Велика Плана GD 351 1956 2015 (.doc 174 KB)
ЈП Плана - Трновче GD 351 2068 2015 (.docx 32 KB)
ЈП Плана - Трновче GD 351 1963 2015 (.doc 188 KB)
ЈП Плана - Трновче GD 351 2036 2015 (.doc 54 KB)
ЈП Плана - Трновче GD 351 2110 2015 (.doc 183 KB)
Павковић Небојша - Велико Орашје GD 351 2034 2015 (.doc 94 KB)
PEI EAST doo Велика Плана GD 351 2047 2015 (.docx 33 KB)
Петровић Владимир - Милошевац GD 351 2153 2015 (.doc 219 KB)
Подрум Радовановић - Крњево GD 351 2010 2015 (.doc 238 KB)
PWW Velika Plana GD 351 1942 2015 (.doc 75 KB)
Рацић Горан - Велика Плана GD 351 1973 2015 (.doc 177 KB)
Рацић Горан - Велика Плана GD 351 2064 2015 (.docx 33 KB)
Рацић Горан - Велика Плана GD 351 2064 2015 (.docx 33 KB)
Радисављевић Горан GD 351 2011 2015 (.doc 188 KB)
Радивојевић Сандра - Велика Плана GD 351 1978 2015 (.doc 212 KB)
Радоичић Тодор - Велика Плана GD 351 2147 2015 (.docx 19 KB)
Станковић Милијада и Милија - С.Паланка GD 351 2126 2015 (.doc 226 KB)
Стојановић Наташа GD 351 1992 2015 (.doc 207 KB)
СТР Јанковић - Велика Плана GD 351 2035 2015 (.doc 220 KB)
Тодоровић Драгиња - Доња Ливадица GD 351 2094 2015 (.doc 242 KB)
Урошевић Зоран - Марковац GD 351 2027 2015 (.doc 203 KB)
Урошевић Зоран - Марковац GD 351 2046 2015 (.docx 30 KB)
Вучковић Родољуб - Велика Плана GD 351 2053 2015 (.doc 89 KB)
Живковић Горан - Велико Орашје GD 351 2041 2015 (.docx 18 KB)
Живковић Горан - Велико Орашје GD 351 2051 2015 (.docx 31 KB)
Живковић Сања - Доња Ливадица GD 351 2090 2015 (.doc 186 KB)
Живковић Сања - Доња Ливадица GD 351 2122 2015 (.doc 237 KB)
Церовић Мирослав Велика Плана GD 351 2231 2015 (.doc 231 KB)
Медино ДОО Крњево GD 351 2201 2015 (.doc 240 KB)
Општина Велика Плана GD 351 2187 2015 (.doc 190 KB)
Миленковић Горан GD 351 1997 2015 (.doc 206 KB)
Спелд ДОО Смедерево GD 351 2197 2015 (.doc 229 KB)
Живојиновић Михајло Лозовик GD 351 2207 2015 (.doc 247 KB)