Издати локацијски услови
Антонијевић Славољуб Велика Плана LU 353 79 2015 (.doc 115 KB)
Богојевић Горан - Велика Плана ЛУ 353 68 2015 (.doc 122 KB)
Бојић Андреја - Марковац ЛУ 353 74 2015 (.doc 116 KB)
Борбени сложени системи доо - Велика Плана LU 353 115 2015 (.doc 115 KB)
Борбени сложени системи доо - Велика Плана LU 353 106 2015 (.doc 116 KB)
Церовић Мирослав - Велика Плана LU 353 120 2015 (.DOC 53 KB)
Церовић Мирослав - Велика Плана LU 353 121 2015 (.doc 115 KB)
Ђокић Драган - Велика Плана LU 353 114 2015 (.doc 115 KB)
Ђуричић Душан - Лозовик LU 353 86 2015 (.doc 112 KB)
Медино доо LU 353 84 2015 (.docx 18 KB)
Драгојевић Далибор LU 353 95 2015 (.doc 113 KB)
Електроморава - Лозовик LU 353 53 2015 (.DOC 51 KB)
Електроморава Лозовик LU 353 54 2015 (.DOC 52 KB)
Гајић Дејан - Лозовик LU 353 99 2015 (.doc 116 KB)
Јањић Саша - Лозовик LU 353 49 2015 (.doc 113 KB)
Јањић Саша - Лозовик LU 353 63 2015 (.doc 112 KB)
Јањић Саша - Лозовик LU 353 80 2015 (.docx 33 KB)
Којанић Мирјана - Марковац LU 353 108 2015 (.doc 118 KB)
Којчић Милијада и Којчић Димитрије - Марковац LU 353 85 2015 (.doc 113 KB)
Круна турс доо, Мали Зворник - Велика Плана LU 353 78 2015 (.doc 99 KB)
Крунић Зоран - Велика Плана LU 353 102 2015 (.doc 111 KB)
Марковић Драган - Велика Плана LU 353 46 2015 (.DOC 51 KB)
Медино доо LU 353 84 2015 (.doc 103 KB)
Медино доо LU 353 84 2015 (.doc 103 KB)
Миленковић Горан - Велика Плана LU 353 52 2015 (.doc 109 KB)
Миљковић Александар - Велика Плана LU 353 65 2015 (.DOC 52 KB)
Минић Никола - Велика Плана LU 353 47 2015 (.doc 106 KB)
Митровић Иван - Велика Плана LU 353 43 2015 (.doc 115 KB)
ОШ Академик Радомир Лукић - Лозовик LU 353 91 2015 (.doc 110 KB)
Павковић Небојша - Велико Орашје LU 353 70 2015 (.doc 118 KB)
PEI EAST doo - Велика Плана LU 353 35 2015 (.doc 120 KB)
Петровић Владимир - Милошевац LU 353 112 2015 (.doc 33 KB)
Петровић Владимир - Милошевац LU 353 113 2015 (.doc 114 KB)
Подрум Радовановић - Крњево LU 353 50 2015 (.doc 100 KB)
PWW - Велика Плана LU 353 45 2015 (.doc 126 KB)
Радијус вектор - Марковац LU 353 40 2015 (.DOC 52 KB)
Радисављевић Горан - Ракинац LU 353 59 2015 (.DOC 51 KB)
Радисављевић Горан - Ракинац LU 353 64 2015 (.doc 99 KB)
Радоичић Тодор - Велика Плана LU 353 89 2015 (.doc 102 KB)
Скалак Драган - Велика Плана LU 353 100 2015 (.DOC 55 KB)
Станковић Милијада и Милија - С.Паланка LU 353 87 2015 (.doc 103 KB)
Станојевић Синиша - Велика Плана LU 353 90 2015 (.DOC 53 KB)
Станојевић Синиша - Велика Плана LU 353 103 2015 (.doc 114 KB)
Стоиловски Милена - Лозовик LU 353 67 2015 (.doc 112 KB)
Стојановић Дејан - Велика Плана LU 353 101 2015 (.DOC 52 KB)
Стојановић Наташа - Лозовик LU 353 62 2015 (.doc 117 KB)
СТР Јанковић - Велика Плана LU 353 69 2015 (.doc 123 KB)
СЗР Дол столарија LU 353 57 2015 (.doc 121 KB)
Тодоровић Драгиња - Доња Ливадица LU 353 81 2015 (.doc 116 KB)
Вукић Момиров Слађана - Велика Плана LU 353 51 2015 (.doc 112 KB)
Живковић Горан - Велико Орашје LU 353 75 2015 (.doc 109 KB)
Живојиновић Михајло - Лозовик LU 353 109 2015 (.doc 112 KB)
Aндреја Лукић Милошевац ЛУ 353-126/2015-III-06 (.doc 116 KB)
Бабић Млађан Марковац ЛУ 353-128/2015-III-06 (.doc 113 KB)
Којанић Мирјана Марковац ЛУ 353-108/2015-III-06 (.doc 118 KB)
Миљковић Александар Велика Плана ЛУ 353-72/2015-III-06 (.doc 126 KB)
Oпштина Велика Плана Лозовик ЛУ353-118/2015-III-06 (.doc 110 KB)
Петровић Дејан Лозовик ЛУ 353-129/2015-III-06 (.doc 116 KB)
СПЕЛД д.о.о. ЛУ 353-77/2015-III-06 (.doc 120 KB)
СПЕЛД д.о.о. ЛУ 353-133/2015-III-06 (.doc 116 KB)