2015. година
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 1/2015 (.pdf 258 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 2/2015 (.pdf 138 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 4/2015 (.pdf 254 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 8/2015 (.pdf 8542 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 10/2015 (.pdf 7166 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 18/2015 (.pdf 16341 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 19/2015 (.pdf 157 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 21/2015 (.pdf 199 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 22/2015 (.pdf 155 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 23/2015 (.pdf 175 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 24/2015 (.pdf 138 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 29/2015 (.pdf 630 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 31/2015 (.pdf 20389 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 34/2015 (.pdf 257 KB)