2016. година
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 1/2016 (.pdf 107 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 2/2016 (.pdf 10069 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 7/2016 (.pdf 197 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 13/2016 (.pdf 968 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 14/2016 (.pdf 90 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Ппана и Смедеревска Паланка, број 20/2016 (.pdf 163 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Ппана и Смедеревска Паланка, број 28/2016 (.pdf 243 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 33/2016 (.pdf 115 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 38/2016 (.pdf 144 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 39/2016 (.pdf 146 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 46/2016 (.pdf 134 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 48/2016 (.pdf 321 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 22/2016 (.pdf 145 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 30/2016 (.pdf 2402 KB)
Регистар 2016 (.pdf 182 KB)