2020.година
МСЛ регистар 2020 (.pdf 177 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 1/2020 (.pdf 128 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 3/2020 (.pdf 1080 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 4/2020 (.pdf 980 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 5/2020 (.pdf 7549 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 6/2020 (.pdf 129 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 8/2020 (.pdf 196 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 10/2020 (.pdf 138 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 12/2020 (.pdf 137 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 13/2020 (.pdf 158 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 14/2020 (.pdf 275 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 16/2020 (.pdf 123 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 17/2020 (.pdf 158 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 18/2020 (.pdf 151 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 19/2020 (.pdf 134 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 21/2020 (.pdf 153 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 22/2020 (.pdf 142 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 20/2020-1 део (.pdf 6124 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 20/2020-2 део (.pdf 7021 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 23/2020 (.pdf 6870 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 27/2020 (.pdf 169 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 28/2020 (.pdf 128 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 29/2020 (.pdf 175 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 30/2020 (.pdf 129 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 32/2020 (.pdf 135 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 33/2020 (.pdf 2269 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 34/2020 (.pdf 144 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 35/2020 (.pdf 178 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 37/2020 (.pdf 628 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 38/2020 (.pdf 362 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 42/2020 (.pdf 1231 KB)
Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка 47/2020 (.pdf 194 KB)