Актуелно
БЕЗ ПАПИРА НА ШАЛТЕРИМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОД 8. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ
Постављено: 07.06.2016.
        Почевши од 8. јуна 2016. године, како би остварили неко право у поступку који се води код Општинске управе општине Велика Плана, грађани више неће морати сами да прибављају документа о којима се води службена евиденција (изводи из матичних књига, уверења о држављанству, потврде о незапослености и имовном стању и сл.), већ ће та документа у њихово име прибављати Општинска управа општине Велика Плана.
        Нова процедура прибављања докумената о којима се води службена евиденција омогућиће грађанима да своја права остваре на бржи и једноставнији начин, без трошкова прибаљања докумената којима Општинска управа или неки други орган већ располаже.
    Странка или други учесник у управном поступку који није задовољан поступањем службеника у вези са разменом података о којима се води службена евиденција може начелнику Општинске управе општине Велика Плана поднети писмени приговор. Начелник Општинске управе ће о поднетом приговору одлучити без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од дана подношења приговора.
         Примењујући принцип ''добре управе'', Општинска управа општине Велика Плана ће се у будућности трудити да додатним променама процедуре олакша грађанима остваривање њихових права и интереса, а у циљу трансформације Општинске управе у модеран сервис грађана.