Актуелно
Електронска пијаца Србије
Постављено: 10.04.2020.
Поштовани,

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ је покренуло  рад платформе https://pijaca.minpolj.gov.rs (Елекотронска
Пијаца Србије), а све у циљу да се омогући произвођачима квалитетне
хране директан контакт са потрошачима у градским срединама, широм
Србије. Имајући у виду тренутну ситуацију и ограниченост кретања,
ова платформа треба да донекле замени постојеће системе дистрибуције
и омогући потенцијалним купцима лако повезивање са произвођачима.


Довољно је унети web адресу https://pijaca.minpolj.gov.rs, затим
кликнути на квадратић у доњем десном углу "Регистрација
домаћинстава" , а затим и кликнути на "Регистрација
произвођача" . Потом треба унети елементарне
податке: контакт, производни програм, web или fb презентација, системе
квалитета (ако постоје) и локацију (унети на мапи). Процедура око 5 мин

За све потребне информације можете контактирати  Одељење за привреду и ЛЕР
контакт: Миодраг Шкорић  062/8080802
                Татјана Ђорђевић 062/8080860