Актуелно
ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2021. ГОДИНУ
Постављено: 12.02.2021.
                         На основу члана 5.став 6. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од јавног интереса („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и  Смедеревска Паланка“ број : 10/19 и  8/20),
                        Председник општине Велика Плана, доноси
 
       ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 2021. ГОДИНУ
 
     Општина Велика Плана планира да у наредном периоду, односно  до 01.04. 2021. године   распише јавни конкурс  за реализовање програма од јавног  интереса којe ће у 2021. години  реализовати удружења и невладине организације са територије општине Велика Плана.
 
     Годишњи план расписивања јавних конкурса за 2021. годину објавити на огласној табли општине Велика Плана, званичној интернет страници општине и доставити Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом.
 
 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                       Игор Матковић