Актуелно
ИНСТРУКЦИЈЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ИМАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ОБАВЕЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ ОД 20-05 ЧАСОВА
Постављено: 20.03.2020.

Министарство привреде обавештава привредне субјекте да  рок за пријем захтева који се односи на издавање дозвола за кретање у периоду од 20 часова до 05 сати ујутру истиче данас, 20. марта,  у 15, 30 часова.

Подсећамо да  су привредни субјекти који имају потребу за ангажовањем запослених у време забране кретања имали  могућност да поднесу захтев у складу са Инструкцијом која је објављена на интернет страници Министарства привреде.

Привредни субјекти да доставе захтеве за рад у време забране кретања

19.03.2020.

Министарство привреде позвало је данас привредне субјекте које имају потребу за ангажовањем запослених у време забране кретања од 20 часова до пет сати ујутру да попуне табелу и доставе је министарству на адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs.

Захтев се подноси на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послова (МУП), електронским путем, а компаније могу преузети табелу на сајту Министарства привреде и Привредне коморе Србије (ПКС).

Указујемо и да јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде на адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs, док они чији је оснивач локална самоуправа захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу на адресу lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.

Министарство привреде ће упућивати захтеве МУП-у који ће давати сагласност, а послодавац је дужан да сваком запосленом који се налази на списку изда радни налог за сваки појединачни излазак, у периоду од 20 до пет часова.

Упозоравамо да су сви законски заступници и предузетници лично, материјално и кривично одговорни за тачност достављених спискова.

Напомињемо и да ће припадници МУП-а, у складу са својим законским овлашћењима, проверавати и легитимисати запослене са списка. Они за које се утврди да нису стварно запослени у привредном субјекту и да нису на радном задатку, односно да не поседују одговарајући радни налог, биће санкционисани.

Заступници и предузетници се обавезују да запосленима који су од надлежног органа добили сагласност за кретање издају радни налог или други одговарајући документ из кога ће се утврдити датум рада и природа посла, како би се избегле, односно унапред отклониле, могуће нејасноће и неспоразуми.

Влада Србије је у циљу сузбијања ширења вируса COVID -19 донела одлуку о забрани кретања свих грађана од 20 часова до пет сати ујутру.

Инструкција привредним субјектима у вези са поступком за издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова.
 Све инфомације на доле наведном линку!!!!!

https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/