Актуелно
Ј А В Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о износу средстава за реализацију годишњих програма из области спорта
Постављено: 04.03.2021.
 
 
 
 
          На основу члана 21б.став 1. алинеја 1.   Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи  интерес у области спорта на територији општине Велика Плана (Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедервска Паланка“ број: 3/20,34/20 и 6/21),
 
             Председник општине Велика Плана, објављује
 
 
                                                   Ј А В Н О  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
            о износу средстава за реализацију годишњих  програма из области спорта
 
 
 
                 У 2021.  години,  у области спорта, реализоваће се искључиво годишњи програми.
      За реализацију првог дела годишњих програма  опредељује се износ до 13.500.000, 00 динара.
         Износ по годишњим програмима биће опредељен решењем Општинског већа општине Велика Плана.
           Ово обавештење објавити на огласној табли  Општинске управе општине Велика Плана, сајту општине Велика Плана и  РТВ „Плана“  Велика Плана. 
 
 
 
 
                                                                                                       
Број :66-2/2021-II
У Великој  Плани , 04.03. 2021.године
 
                                                 ОПШТИНА   ВЕЛИКА   ПЛАНА
 
 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                Игор Матковић
 
 
 
.