Актуелно
ЈАВНA РАСПРАВA, Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
Постављено: 12.12.2016.
            На основу члана 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 и95/2015),
            Општинска управа Велика Плана
 
сазива
 
ЈАВНУ РАСПРАВУ
 
 
            Јавна расправа се спроводи поводом:
1)      Предлога Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама
 
 
      Објављивањем предлога одлуке на званичном  веб-сајту општине Велика Плана www.velikaplana.rs, отвара се јавна расправа поводом предложене одлуке.
      Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да своје примедбе и сугестије на текст нацрта одлуке доставе до 14.12.2016.године (среда) до 15,00 часова на адресу Општинска управа Велика Плана-Пореско одељење, улица Милоша Великог број 30. или на мејл адресу sovplana@verat.net и lpavplana@gmail.com.
      Нацрт одлуке објављен је на огласној табли општине Велика Плана, као и на сајту општине www.velikaplana.rs.
 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
Број: сл/2016                                                                                   НАЧЕЛНИК
У Вел. Плани, 12.12.2016.год.                                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
                                                                                                       
 
                                                                                                        Горан Тасић