Актуелно
ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ НА КП.БР. 1007/1, 1010/4, 1010/6 И 2960/1 СВЕ КО ВЕЛИКА ПЛАНА 1, ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА“
Постављено: 16.07.2021.
ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ НА КП.БР. 1007/1, 1010/4, 1010/6 И 2960/1 СВЕ КО ВЕЛИКА ПЛАНА 1, ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
                                                                                          
 
На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе.
У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња зелене пијаце на кп.бр. 1007/1, 1010/4, 1010/6 и 2960/1 све КО Велика Плана 1, Општина Велика Плана“, који се реализује на основу наведеног Финансијског уговора.
 
Министарство државне управе и локалне самоуправе и Општина Велика Плана позивају све заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Плана управљања животном средином и друштвом и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.
 
Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста нацрта Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња зелене пијаце на кп.бр. 1007/1, 1010/4, 1010/6 и 2960/1 све КО Велика Плана 1, Општина Велика Плана“ достављају се на Обрасцу за достављање сугестија, путем електронске поште на адресу: ivana.matijevic@mduls.gov.rs, са назнаком „Јавне консултације – Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња зелене пијаце на кп.бр. 1007/1, 1010/4, 1010/6 и 2960/1 све КО Велика Плана 1, Општина Велика Плана“, до 31. јула 2021. године.
 
По окончању поступка јавних консултација, Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавним консултацијама, сачиниће Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња зелене пијаце на кп.бр. 1007/1, 1010/4, 1010/6 и 2960/1 све КО Велика Плана 1, Општина Велика Плана“, и узети у обзир резултате јавних консултација при припреми финалне верзије Плана управљања животном средином и друштвом.
 
Документација:
 
Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња зелене пијаце на кп.бр. 1007/1, 1010/4, 1010/6 и 2960/1 све КО Велика Плана 1, Општина Велика Плана“
 
Презентација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Изградња зелене пијаце на кп.бр. 1007/1, 1010/4, 1010/6 и 2960/1 све КО Велика Плана 1, Општина Велика Плана“
 
Образац за достављање сугестија
линк:
http://www.velikaplana.rs/e-uprava/usluge-opstinske-uprave/odeljenje-za-privredu-i-lokalni-ekonomski-razvoj-1/javne-konsultacije-o-nacrtu-plana-upravljanja-zivotnom-sredinom-i-drustvom-za-projekat--izgradnja-zelene-pijace-na-kp-br-1007-1-1010-4-1010-6-i-2960-1-sve-ko-velika-plana-1-opstina-velika-plana--