Актуелно
ЈАВНИ ПОЗИВ За наставак реализовања годишњег програма „Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима“
Постављено: 01.08.2017.

На основу члана 16а. став 3. Правилника о категоризацији спортова ,критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање и суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Велика Плана(„Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“бр.7/2016 и 33/2016),

 

Спортски савез општине Велика Плана“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

За наставак реализовања годишњег програма „Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима“

 

 

I

 

Предмет овог позива је наставак реализовања годишњег програма „Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима“ .

 

II

 

На Јавни позив могу се пријавити спортски клубови са територије општине Велика Плана, којима су већ од стране општине опредељена средства за реализовање наведеног програма, а који су у току такмичења прешли из нижег у виши ранг такмичења.

 

III

 

 

Уз пријаву на Јавни позив носиоци програма дужни су да доставе : решење о регистрацији клуба, спецификацију трошкова за наставак такмичења, потврду о преласку у виши ранг такмичења, као и попуњен образац који се може преузети у просторијама „Спортског савез општине Велика Плана“ или на сајту територијалног спортског савеза - www.sportskisavezplana.rs - документи- образац за јавни позив спортским клубовима.

 

IV

 

Рок за подношење пријава почевши од 01.08. закључно до 08.08.2017.године до 14:00 часова.

 

 

 

V

 

Пријаве доставити на адресу „Спортског савеза општине Велика Плана“ у улици Николе Пашића бб,Велика Плана,са назнаком „За учешће на Јавни позив наставак реализовања годишњег програма и учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима“.

 

 

VI

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

 

 

Јавни позив се објављује у средствима јавног информисања, на званичној интернет страници Општине, огласној табли општинске управе општине Велика Плана и територијалног спортског савеза као и на сајту „Спортског савеза општине Велика Плана.

 

 

 

 

Број : 176/17

Датум: 01.08.2017. године

 

 

Ген.сек.

 

 

 

Ђорђе Стефановић