Актуелно
ЈАВНИ ПОЗИВ -„Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима“
Постављено: 01.11.2019.
           
 
 
 
 
            На основу члана 16a. став 2. Правилникa о категоризацији спортова,критеријумима и поступку доделе средстава за финансирање и суфинансирање потреба у области спорта на територији општине Велика Плана(„Међуопштински службени лист  Општина Велика Плана и Смедревска Паланка“ број : 7/2016 и 33/2016),
 
"Спортски савез општине Велика Плана" расписује:
 
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
 
За наставак реализовања годишњег програма „Учешће  спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским  такмичењима“
 
 
I
 
            Предмет овог позива је наставак реализовања годишњег програма „Учешће  спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским  такмичењима“
 
 
II
 
            На Јавни позив могу се пријавити спортски клубови са територије општине Велика Плана,којима су већ од стране општине опредељена средства за реализовање наведеног програма,а средства су им недовољна за наставак реализације програма или су у току такмичења прешли из нижег у виши ранг такмичења.
 
III
 
            Уз пријаву на Јавни позив носиоци програма дужни су да доставе: решење о регистрацији клуба,спецификацију трошкова за наставак такмичења,потврду о преласку у виши ранг такмичења(за оне који су прешли у виши ранг такмичења),као и попуњен образац који се може преузети у просторијама Спортског савеза општине Велика Плана.
 
 
 
IV
 
Рок за подношење пријава је од 01.11.2019. године до 12.11.2019. године до 15 часова.
 
V
 
Пријаве доносити у седиште „Спортског савеза општине Велика Плана“ у улици Николе Пашића бб,Велика Плана, са назнаком За учешће на Јавни позив наставак реализовања годишњег програма „Учешће  спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским  такмичењима“
 
VI
 
Напомена: Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
 
 
    Јавни позив се објављује у средствима јавног информисања, на званичној интернет страници Спортског савеза и Општине, огласној табли Општинске управе Општине Велика Плана и огласној табли територијалног спортског савеза“.