Актуелно
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ ЗЕМЉИШТА
Постављено: 06.12.2016.
Општина Велика Плана
Велика Плана
 
 
                                                              ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ ЗЕМЉИШТА
 
 
 
Општина Велика Плана расписује јавни позив за прибављање грађевинског земљишта у радној зони ''Север'' која је одређена Планом генералне регулације насеља Велика Плана.
            Јавни позив се односи на следеће катастарске парцеле:
 
1)      Скуп парцела десно од Орашке улице до канала на североистоку, које носе бројеве: 10037, 10036, 10035, 10034, 10033, 10032, 10031, 10030, 10029, 10028, 10027, 10026, 10025, 10024, 10023, 10022, 10021, 10020, 10019, 10016, 10015, 10014, 10013, 10012, 10011, 10010, 10009, 10008, 10007, 10006, 10005, 10004, све у К.О. Велика Плана 2.
 
Процењена вредност за 1 ар земљишта износи 450 евра, која цена се исплаћује у динарској противвредности обрачунатој по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан исплате.
2)      Скуп парцела десно од Орашке улице од канала на свероистоку  до одбрамбеног насипа које носе бројеве: 7033, 7032, 7031, 7030, 7029, 7028, 7027, 7026, 7025, 7024, 7023, 7022, 7021, 7020, 7019, 7018, 7017, 7016, 7015, 7014,  7013, 7012, 7011, 7010, 7009, 7008, 7007, 7006, 7005, 7004, 7003, 7002, 7001, 7000, све у К.О. Велико Орашје.
 
Процењена вредност за 1 ар земљишта износи 400 евра, која цена се исплаћује у динарској противвредности обрачунатој по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан исплате.
 
 
            Позивају се власници парцела да се писменим путем, у року од 30 од дана пријема овог позива, изјасне о спремности да своје парцеле продају по наведеним ценама предајом писмене изјаве на писарници општине Велика Плана, на адреси Милоша Великог 30 у Великој Плани.
 
За додатне информације обратити се одсеку за имовинско правне послове општине Велика Плана на контакт телефон 026/514-504 или путем мејла imovinska@velikaplana.rs .
 
 
 
 
 
                                                                                                OПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА