Актуелно
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. год.
Постављено: 13.12.2016.
 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
 
                   Обавештавају  се  сви  заинтересовани  студенти  и надарени ученици средњих школа  са  местом  пребивалишта  на  територији  општине  Велика  Плана  да  је   Председник  општине  Велика  Плана   расписао 
 
 
К О Н К У Р С
 
 ЗА   ДОДЕЛУ  СТИПЕНДИЈА  СТУДЕНТИМА И   УЧЕНИЦИМА
 СА ТЕРИТОРИЈЕ  ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА  ПЛАНА 
ЗА    ШКОЛСКУ  2016/2017. год.
 
 
             Наведеним  конкурсом  предвиђено  је  да  се школску  2016/2017 године   додели стипендија    надареним ученицима  средњих  школа, надареним студентима основних и мастер студија и  осталим  студентима од  прве  до  шесте  године  основних  и мастер  студија.
 
                 У  школској   2016/2017   години   стипендија  ће  се доделити   за:  
 
-    5   надарених  ученика средње школе,
 -  20  надарених студената основних и мастер студија  и
 -  25  осталих студента  основних  и  мастер  студија
 
 
 РОК   ЗА  ПРИЈАВЉИВАЊЕ   НА  КОНКУРС  ЈЕ  ОД     13.  12. 2016.  године      до   
закључно   27.  12.  2016. год.
 
 
                  Неблаговремено  поднете  пријаве  и  непотпуно  достављена  документација  неће  се  разматрати.
 
      Пријаве са  одговарајућим  документима  достављају се непосредно  на  писарници
Општинске  управе  Општине  Велика  Плана  или  препоручено  поштом  на адресу :  ОПШТИНСКА  УПРАВА  ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА  ПЛАНА, са  назнаком  ЗА  КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ  СТИПЕНДИЈА   ЗА  УЧЕНИКЕ И  СТУДЕНТЕ,   улица  Милоша  Великог  број  30,     11 320  Велика  Плана.
 
 
              Све  информације у вези са расписаним конкурсом као и обавештење о потребној документацији која се прилаже уз пријаву на конкурс, могу се добити у општини  Велика Плана, канцеларија  број   2,  или   на  телефон   026 - 514 - 011, особа  за  контакт -  Јованка Милошевић