Актуелно
Листа вредновања и рангирања пријављених програма у 2020. години
Постављено: 28.07.2020.
       На основу  члана 9. става 1. 2. и 3. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од јавног интереса („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 10/2019, 8/2020),  Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима и невладиним организацијама ( у даљем тексту: Комисија)  сачињава


                                                              Листу вредновања и рангирања пријављених програма
                                                                                                      у 2020.години
 
        Након разматрања  пријава које су достављене и у складу са условима Јавног конкурса, разматране од стране Комисије применом критеријума  предвиђених чланом 4. наведеног  Правилника, 
        (-референце програма: област у којој се реализује  програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост, од 0-10 бодова;
        -циљеви који се постижу, обим задовољавања јавног  интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи, од 0-10 бодова;
        -суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма, од 0-10 бодова;
                      -законотост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма : ако су раније коришћена средства буџета општине, да ли су испуњене уговорне обавезе, да ли  су са успехом реализовали одобрене програме претходне године и да су поднели детаљан извештај о њиховој реализацији са доказима о наменском трошењу добијених средстава, од 0-10 бодова;
                     -да располаже капацитетима за реализацију програма, од 0-10 бодова;
                     -да корисник има реалан финансијски план за предложени програм,од 0-10 бодова
 
 сачињена је следећа ранг листа:
РЕДН.
БРОЈ
НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА
И  НАЧИН  ФИНАНСИРАЊА
 
БРОЈ БОДОВА
 
ИЗНОС
ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА
У дин.
 
`
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
УДРУЖЕЊЕ „СРНА  КРЊЕВО“
КРЊЕВО
1. „ОЧУВАЊЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  КРЊЕВА“
суфинансирање
250 600.000
2.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОВЕДА СИМЕНТАЛСКЕ  РАСЕ
„ВЕЛИКА  ПЛАНА“
-ВЕЛИКА  ПЛАНА
1. „ИЗЛОЖБА КРАВА
ВЕЛИКА ПЛАНА И ДОЊА ЛИВАДИЦА“
суфинансирање
249 595.000
3. УДРУЖЕЊЕ  ПЧЕЛАРА
„РАДИЛИЦА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„НАБАВКА  КОШНИЦА   И ЛЕКОВА ЗА ПЧЕЛЕ“    
  финансирање
248
 
 
   500.000
 
 
4.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТИЊА  „МРВИЦА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„СТЕРИЛИЗАЦИЈА УЛИЧНИХ ПАСА И ИЗРАДА КУЋИЦА ЗА ПСЕ У ПРИХВАТИЛИШТУ“
финансирање
244    399.400
5.
 
 
 
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ МОТОЦИКЛИСТА
„СЛОБОДНИ ТОЧКОВИ-
FREE  WHEELS”
ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
1.„ПРОМОВИСАЊЕ МОТОЦИКЛИЗМА ЛОКАЛНОГ МОТО КЛУБА СОБОДНИ ТОЧКОВИ-FREE WHEELS НА МОТО СКУПУ“
суфинансирање
243
 
 
  320.000
 
 
 
6. ОДРЕД  ИЗВИЂАЧА
„10.ОКТОБАР“
 ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИЗВИЂАЧКОГ ПРОГРАМА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“
суфинансирање
244 309.584,15
7. УДРУЖЕЊЕ  ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТИЊА  „МРВИЦА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
2."ПСЕЋА СРЕЋА ЈЕ БИТИ ЗБРИНУТ  У ПРИХВАТИЛИШТУ
ЗА  НАПУШТЕНЕ  ЖИВОТИЊЕ"
суфинансирање
 
243
 
300.600
 
8. ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ВЕЛИКА  ПЛАНА  
1. „ БРИГА О СТАНОВНИШТВУ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА“
суфинансирање
 
242
 
 
180.000
 
9. УДРУЖЕЊЕ  ГРАЂАНА
„СВЕТ  РЕЧИ“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„ЗАЈЕДНО ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА!“
суфинансирање
 
241
 
170.000
10.
 
УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА АМПУТАЦИЈАМА
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1.„УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ОСОБА СА АМПУТИРАНИМ
ЕКСТРЕМИТЕТИМА“
финансирање
 
240
 
157.445
11. УДРУЖЕЊЕ  РОМА
ВЕЛИКА   ПЛАНА
 
 
 
1.„БРИГА О ЗАЈЕДНИЦИ-КУПОВИНА ШКОЛСКОГ ПРИБОРА“
финансирање
240
 
154.000
 
12.
 
 
УДРУЖЕЊЕ  ПЧЕЛАРА
„РАДИЛИЦА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
2. „НАБАВКА РОЈЕВА НА РАМОВИМА“
суфинансирање
240 150.000
 
13.
 
УДРУЖЕЊЕ САМОСТАЛНИХ ПРИВРЕДНИКА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1. „ИНФОРМИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА“
финансирање
233 125.000
14.
 
 
 
ОДРЕД  ИЗВИЂАЧА
„15.МАЈ“
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1. „15.БРЂАНСКА ПАСУЉИЈАДА“
финансирање
233 115.040
 
15.
 
УДРУЖЕЊЕ ПОТОМАКА РАТНИКА СРБИЈЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ 1912-1918.
МИЛОШЕВАЦ
1. „ОБИЛАЗАК ЗНАЧАЈНИХ ИСТОРИЈСКИХ МЕСТА“
суфинансирање
232 105.000
16.
 
 
УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА РАТОВА ОД 1990.ГОДИНЕ ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1.„ОБИЛАЗАК БОРАЦА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА,УПОЗНАВАЊЕ СА ЊИХОВИМ ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО -ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ“
суфинансирање
231 100.000
 
17.
 
 
УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ДВОТОЧКАША –МИЛОШЕВАЦ  
1.„МИЛОШЕВАЧКО ЛЕТО 2020.“
суфинансирање
231
 
100.000
18.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ  СЛОУ  ФУД   МРЕЖА МЛАДИХ 
 ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1. „ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ХРАНЕ“
финансирање
230
 
100.000
19. КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА МИЛОШЕВАЦ 1.ОБИЛАЗАК СТАРИХ И НЕПОКРЕТНИХ ЛИЦА
суфинансирање
230 100.000
 
 
20.
УДРУЖЕЊЕ  ЗА ТЕРАПИЈУ ЈАХАЊЕМ И ТЕРАПИЈУ ПОМОЋУ КОЊА  „ХИПОЦЕНТАР ПЛАНА“ ВЕЛИКА ПЛАНА 1.„ХИПОТЕРАПИЈА-НЕУРОФИЗИОТЕРАПИЈСКА МЕТОДА СА КОЊЕМ И НА КОЊУ“
суфинансирање
230 100.000
21. ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
„ПОМОРАВЉЕ  ПЛАНА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1. „КУПОВИНА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ“
суфинансирање
230 90.000
22. ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „ЛАНЕ“
ВЕЛИКА  ПЛАНА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1. „КУПОВИНА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ“
суфинансирање
229 80.000
23. ЕКОЛОШКО ДРУШТВО ВЕЛИКА ПЛАНА- ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „ОЧУВАЊЕ ЕКО СИСТЕМА НЕДОЗВОЉАВАЊЕМ НАГЛОГ УНИШТЕЊА ЛЕКОВИТОГ, САМОНИКЛОГ БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА“
суфинансирање
228 60.000
24.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ „КРАЉЕВИНА СРБИЈА ВЕЛИКА  ПЛАНА“
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1.  „БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ  И ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА“
финансирање
228 60.000
25. ЛОВАЧКО  УДРУЖЕЊЕ
„ВОЖД -ЛОВ“ РАКИНАЦ
1. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ГАЈЕНИХ ВРСТА
суфинансирање
228 60.000
 
 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА  ПЛАНА
2.„ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА“-XIII ОЛИМПИЈАДА  СПОРТА,
ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ”  ВРЊАЧКА БАЊА
финансирање
228
 
 
55.000
 
26.
 
 
УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА
НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКОГ
РАТА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„ОБИЛАЗАК БОРАЦА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА,УПОЗНАВАЊЕ СА ЊИХОВИМ ПРАВИМА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО –ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ”
суфинансирање
227 50.000
27.
 
УГ  РЕКРЕАТИВАЦА „НА МОРАВИ“
ВЕЛИКА ПЛАНА
1. „РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ  ДЕЦЕ“
суфинансирање
227 50.000  
28.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА СРБ 260 “МОРАВА” ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ  ТАКМИЧЕЊА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА ПРЕДВИЂЕНЕ ТАКМИЧАРСКИМ ПРАВИЛНИКОМ У ОКВИРУ УДРУЖЕЊА“
финансирање
225 50.000
29. РАДИО КЛУБ „МИЛОШЕВАЦ“ YU1ARM МИЛОШЕВАЦ 1.АРГ-АМАТЕРСКО РАДИО ГОНИОМЕТРИСАЊЕ-МЛАДИ У ПРИРОДИ“
суфинансирање
224 40.000
 
30.
ОМЛАДИНСКИ  САВЕТ
ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1.„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПРОБОЈА СОЛУНСКОГ ФРОНТА“
суфинансирање         
220 35.200
 
31.
 
ОМЛАДИНСКИ  САВЕТ
ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА  ПЛАНА
2.„ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПРИМИРЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ“
суфинансирање
220 35.200
 
32.
ОДРЕД  ИЗВИЂАЧА
„15.МАЈ“
ВЕЛИКА  ПЛАНА
2. „ИЗВИЂАЧИ  ПЕВАЧИ  2020.“
финансирање
215 35.000
33. УДРУЖЕЊЕ ОСОБА СА АМПУТАЦИЈАМА
ВЕЛИКА  ПЛАНА
2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ “МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА  ИНВАЛИДА”
финансирање
210 31.489
 
34.
 
УДРУЖЕЊЕ  ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ  ВИСОКОЛЕТАЧА “ЛЕТАЧ 77”            СТАРО СЕЛО” 1. „ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ 2020.”
суфинансирање
200 30.000
35.
 
САВЕЗ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА   ВЕЛИКА ПЛАНА 1.„ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2020.“
суфинансирање
200 30.000
 
 
36.
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА 37 „ТЕКИР“-ВЕЛИКА ПЛАНА 1.„ПРЕВЕНТИВНА ВАКЦИНАЦИЈА ГОЛУБОВА“
финансирање
200 30.000
37. УДРУЖЕЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „УЧЕШЋЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПЕНЗИОНЕРА  ВЕЛИКЕ  ПЛАНЕ У АКТИВНОСТИМА  ПОВОДОМ 135.ГОДИШЊИЦЕ  ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ“
суфинансирање
200 30.000
38.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА “ТЕКИР”                ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „СРПСКИ ВИСОКОЛЕТАЧ ГОЛУБ СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ“
финансирање
200 30.000
39.
 
 
 
ОПШТИНСКИ САВЕЗ ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „СРПСКИ  ВИСОКОЛЕТАЧ-НАБАВКА ХРАНЕ“
суфинансирање
200 30.000
40.
 
 
ОПШТИНСКИ САВЕЗ ГОЛУБАРА “ВИСОКОЛЕТАЧ” ВЕЛИКА ПЛАНА 1. „СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ СЕЗОНЕ  2020.  ГОДИНЕ“
суфинансирање
200 30.000  
 
 
 
41.
 
 
 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА “БАРАК” ВЕЛИКО  ОРАШЈЕ 1.”РАЗВОЈ ГОЛУБАРСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ”
суфинансирање
200 30.000
42.
 
 
 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1. МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У ШАХУ "ДУШАН АЛЕКСИЋ"
финансирање
150 26.054
43.
 
 
 
КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА
МИЛОШЕВАЦ
 
2.  „ДЕЧЈА РАДОСТ”
суфинансирање
100
 
 
20.000
 
44. ОБРАЗОВНО-КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР  РЕСТАРТ
ВЕЛИКА ПЛАНА
1.„COOL-ТУРА
суфинансирање
100 20.000
45.
 
УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА "БАГРЕМАЦ" МАРКОВАЦ 1. „ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПЧЕЛА ПРИМЕНОМ САВРЕМЕНИХ ЛЕКОВА НА БАЗИ ОРГАНСКИХ КИСЕЛИНА И ЕТЕРИЧНИХ УЉА БИЉАКА“
суфинансирање
100 20.000
 
 
УКУПНО:     5.739.012,15
                                                                                                                                                                            
 
СОЦИО-ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
РЕДНИ
  БРОЈ
НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА БРОЈ БОДОВА
 
 
       ИЗНОС
ОДОБРЕНИХСРЕДСТАВА
 
1.
ОПШТИНСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА
СЛЕПИХ  И  СЛАБОВИДИХ
ВЕЛИКА  ПЛАНА
1.„СЕКЦИЈСКИ  РАД СЛЕПИХ И ГЛУВИХ ЛИЦА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, СПОРТА, ИСТОРИЈЕ И РАДИОНИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ, ШКОЛА ШАХА“
 
ФИНАНСИРАЊЕ
 
 
 
246
 
388.000
 
 
 
 
2. ОПШТИНСКА  ОРГАНИЗАЦИЈА
СЛЕПИХ  И  СЛАБОВИДИХ
ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
2. „ТРИНАЕСТИ МЕМОРИЈАЛНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА "ЗОРАН САВЕЉИЋ"
 
ФИНАНСИРАЊЕ
 
 
227
 
 
 
 
 
 
 
50.000
 
  УКУПНО:                            438.000
 
1.  Листа вредновања и рангирања из става 1.члана  9.Правилника објављује се на званичној интернет страници општине и на порталу е-Управе; 
2.  Учесници конкурса имају   право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања листе, уз подношење захтева Комисији, која ће одредити време за вршење увида;
      На ову листу учесници конкурса имају право приговора Председнику  општине  у року од 8 дана од дана њеног објављивања.
        Број: сл./2020-III-05
У Великој Плани,   28.7.2020.године
 
                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                           Биљана Урошевић