Актуелно
НАРЕДБA
Постављено: 17.03.2020.
 
 
На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управању ванредним ситуацијама (''Службени глсник РС'', број 87/20018),
Штаб за ванредне ситуације опшптине Велика Плана, доноси
 
 
 
НАРЕДБУ
 
 
 
1.Забрањује се рад свих бувљих пијаца на територији општине Велика Плана, почевши од 18.03.2020. године па до окончања ванредне ситуације.
2. На свим местима на којим се врши јавно окупљање становништва на отвореном и затвореном простору (зелене пијаце, трговинске и угоститељске радње, кладионице, играонице, објекти хотелијерства, објекти јавног превоза и сл.) ограничава се растојање између лица тако да оно мора бити најмање 2 метра, односно да на простору од 4 метра квадратна не може бити више од једног лица.
Власници објеката у којима се врши окупљање људи у затвореном простору, дужни су да испред објекта истакну обавештење о укупном броју лица, која у складу са уведеним ограничењима,  могу истовремено да бораве у том објекту.   
2. О извршењу ове наредбе стараће се Јавно комунално предузеће ''Милош Митровић'' Велика Плана, Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.
3. Ову наредбу објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана.
 
 
 
Број:820-8/2020-I
У Великој Плани, 17.03.2020. године
 
 
 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
                                                                                                                                КОМАНДАНТ
 
                                                                                                                                Игор Матковић