Актуелно
НАРЕДБА O УКИДАЊУ НАРЕДБЕ О ЗАБРАНИ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА
Постављено: 31.08.2020.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018),
            Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана, доноси
 
 
НАРЕДБУ
 
 
1. Укида се наредба Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана, број: 820-23/2020-I од 10.07.2020. године.
2. Организатор манифестације је дужан да се стара о примени свих прописаних мера заштите становништва од изложености вирусом SARS-CoV-2.
            3. Ову наредбу објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана.
 
 
 
 
 
            Број:820-24/2020-I
У Великој Плани, 31.08.2020. године
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
                                                                                                         КОМАНДАНТ
 
                                                                                                          Игор Матковић