Актуелно
НАРЕДБА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ!!!!!!
Постављено: 20.03.2020.
На основу члана 41.став 4., а у вези са чланом 32. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управању ванредним ситуацијама (''Службени глсник РС'', број 87/2018),
Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана, доноси
 
 
 
НАРЕДБУ
 
 
 
1.Наређује се свим привредним субјектима који обављају делатност трговине, да пре стављања у промет заштитних маски и одела, без одлагања обавесте Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана који ће определити потребне количине ових производа ради обезбеђивања несметаног рада Дома здравља ''др Милан – Бане Ђорђевић'' Велика Плана и јавних предузећа који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач општина Велика Плана.
За непоступање по овој наредби, у складу са чланом 114. став 1. тачка 13) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управању ванредним ситуацијама, прописана је казна за правно лице у износу од 100.000,00 до 1.000.000,00 динара.
2. О извршењу ове наредбе стараће се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.
3. Ову наредбу објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана.
 
 
 
Број:820-10/2020-I
У Великој Плани, 20.03.2020. године
 
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
                                                                                                                                КОМАНДАНТ
 
                                                                                                                                Игор Матковић