Актуелно
НАРЕДБА-ПИЈАЦЕ!!!
Постављено: 30.03.2020.
            На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018),
            Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана, доноси
 
 
НАРЕДБУ
 
 
1. Забрањује се продаја пољопривредно-прехрамбених производа на тезгама  на свим пијацама на територији општине Велика Плана, почев од 30.03.2020. године
2. О извршењу ове наредбе стараће се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.
            3. Ову наредбу објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана.
 
 
 
 
 
            Број:820-14/2020-I
У Великој Плани, 29.03.2020. године
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
                                                                                                                  КОМАНДАНТ
 
                                                                                                                   Игор Матковић