Актуелно
НАРЕДБA услед опасности од погоршања епидемиолошке ситуације изазване вирусом SARS-CoV-2
Постављено: 10.07.2020.
            На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018),
            Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана, доноси
 
 
НАРЕДБУ
 
 
1. Услед опасности од погоршања епидемиолошке ситуације изазване вирусом SARS-CoV-2, као и повећаног броја заражених у непосредном окружењу, забрањује се одржавање свих манифестација на отвореном простору ( вашари, спортске и културне манифестације и сл.) на територији општине Велика Плана, почев од 11.07.2020. године.
2. О извршењу ове наредбе стараће се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.
            3. Ову наредбу објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана.
 
 
 
 
 
            Број:820-23/2020-I
У Великој Плани, 10.07.2020. године
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
                                                                                                         КОМАНДАНТ
 
                                                                                                          Игор Матковић