Актуелно
НАРЕДБA-Забрањује се рад свих кладионица, коцкарница и слот барова на територији општине Велика Плана, почев од 25.03.2020. године
Постављено: 25.03.2020.
На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018),
            Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана, доноси
 
 
НАРЕДБУ
 
 
            1. Забрањује се рад свих кладионица, коцкарница и слот барова на територији општине Велика Плана, почев од 25.03.2020. године.
            2. Ову наредбу објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана.
 
 
 
 
 
            Број:820-13/2020-I
У Великој Плани, 25.03.2020. године
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
                                                                                                                   КОМАНДАНТ
 
                                                                                                                   Игор Матковић