Актуелно
Обавештење о наменским трансферима за финансирање права из социјалне заштите
Постављено: 29.03.2016.
Обавештавамо вас да су општини Велика Плана Уговором о наменским трансферима опредељена средства у износу од 3.376.417,18 динара за услуге социјалне заштите из надлежности општине које се финансирају наменским трансферима из буџета Републике Србије.Наменским трансферима се могу финансирати следеће услуге социјалне заштите:
-дневне услуге у заједници (услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући);
-услуга смештаја у прихватилиште;
-услуга подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе са инвалидидтетом;
-услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу;
-услуге персоналне асистенције доступне пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или  II степеном подршке;
-саветодавно-терапијско и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојилаца.
Узимајући у обзир напред наведене услуге социјалне заштите, општина Велика Плана ће определити обим и врсту услуге социјалне заштите а руководећи се социјално и друштвено најосетљивијим и најугроженијим категоријама становништва наше локалне заједнице.Овим се још једном потврђује брига и залагање општине Велика Плана за остваривање што више права из услуга социјалне заштите онима којима је то потребно.