Актуелно
ОБАВЕШТЕЊЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ
Постављено: 19.01.2016.
Новим законом о раду ("Сл.гласник РС", број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) радне књижице престају да важеод 31.12.2015.године.
Сва надлежност из ове области пренета је са Општинске управе на Фонд пензијског и инвалидског осигурања и националну службу за запошљавање почев од 01.01.2016. године.